تحقیق در مورد انقلاب روسیه

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق در مورد انقلاب روسیه را مشاهده می نمایید|لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 6 صفحه قسمتی از متن .doc : مقدمه : 89 سال از انقلاب اکتبر در سال 1917 می گذرد که کارگران ، دهقانان و سربازان روسيه با انقلاب خود ، رژيم بورژو|1588242|tqe|پاورپوینت انقلاب روسیه ,انقلاب روسیه,دانلود پاورپوینت انقلاب روسیه ,انقلاب,روسیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن .doc :

مقدمه :

89 سال از انقلاب اکتبر در سال 1917 می گذرد که کارگران ، دهقانان و سربازان روسيه با انقلاب خود ، رژيم بورژوا – زمين دار روسيه – را سرنگون کردند و رژيم فرسوده و فرتوت تزاری را سرنگون کردند . انقلاب اکتبر تحت رهبری لنين و حزب بلشويک ، حکومت کارگران و دهقانان و جمهوری های سوسياليستی اتحاد شوروی را بوجود آورد .

انقلاب کبير اکتبر آغاز گر دوران نوينی در تاريخ بشر بود . تا آن زمان انقلاب ها ، جای يک طبقه استثمارگر يا يک گروه حاکم را با يک طبقه استثمارگر و يک گروه حاکم ديگر تعويض کرده بودند . اما اين انقلابی بود که برای اولين بار در تاريخ ، در يک کشور وسيع و پهناور ، طبقات استثمارگر را از قدرت به زير آورد و بجای آن ها ، طبقات استثمار شده را قرار داد . انقلاب اکتبر با درهم شکستن يکی از افسانه های ديرپا د تاريخ بشر ، برای اولين بار نشان داد که زمين داران و سرمايه داران و يا مباشران و کارگزاران آن ها ، دارای حق الهی برای حکومت دائمی بر کشور و مردم آن نيستند . انقلاب اکتبر ثابت کرد که زحمتکشان هم می توانند حکومت کرده و اداره امور کشور و زندگی خود را به دست گيرند . انقلاب ۱۹۱۷ روسيه، جنبشی سياسی در روسيه بود که در سال ۱۹۱۷ با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی کار آمده بود به اوج خود رسيد و به برپایی اتحاد شوروی (که تا سال ۱۹۹۱ برقرار بود) انجاميد. اين انقلاب در دو مرحله صورت گرفت:

ابتدا انقلاب فوريه ۱۹۱۷ بود که تزار نيکولای دوم، آخرين تزار روسيه، را از سلطنت خلع کرد.اين انقلاب پس از کمی کش و قوس دولت موقت، به رهبری الکساندر کرنسکی، را به قدرت رساند.

دومين مرحله، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است. انقلاب اکتبر که تحت نظارت حزب بلشويک (منشعب از حزب سوسيال-دموکرات کارگری روسيه)‌ و به رهبری ولاديمير لنين به پيش می‌رفت، قدرت را طی يک يورش نظامی همه جانبه به کاخ زمستانی سن پترزبورگ و ساير اماکن مهم از دولت موقت گرفت. در اين انقلاب افراد بسيار کمی کشته شدند.

در طول اين انقلاب در شهرهای اصلی روسيه همانند مسکو و سن پترزبورگ رويدادهای تاريخی برجسته‌ای رخ دادند. انقلاب در مناطق روستايی و رعيتی نيز پابه‌پای مناطق شهری در حال پيشروی بود و دهقانان زمين‌ها را تصرف کرده و در حال توزيع مجدد آن‌ در ميان خود بودند

پيش زمينه های انقلاب روسيه :

جامعه روسيه قطعا ً متاثر از موقعيتش بين اروپا و آسيا بود و با ادغام سيستم های متفاوت اجتماعی و سياسی دو قاره بشيوه خاص خود ، يک موقعيت بينابينی را بين اين دو قاره اشغال کرد .

اين موقعيت دو پهلوی بين المللی نه تنها بر گذشته ی دورش ، بلکه همچنين بر مسايل انقلابش در دو دهه ی نخست قرن 20 بطور قاطعی تاثير گذاشت .

اقتصاد روسيه تلفيقی بود از توليد دهقانی عقب مانده آسيايی و اقتصاد مدرن صنعتی اروپائی . وضعيت رعيتی در اشکال کوناگون برای اکثريت عظيم دهقانان روسيه در عمل بر جای ماند . بدين ترتيب ، در مراحل اوليه توسعه ی محدود کشاورزی سرمايه دارانه مانع ايجاد شد. اين آغازها صرفاً موجب تجزيه ی روستاهای روسيه و فقر توصيف ناپذيرشان شدند بدون آنکه وضعيت دهقان زنجير شده به زمينی که ديگر قادر نبود غذايش را تامين کند را تغيير دهند. کشاورزی روسيه که چهار پنجم جمعيت روسيه و بيش از نيمی از توليد کل را در بر می گرفت، تا سال 1917 يک اقتصاد فئودالیِ آميخته با عناصر پراکنده ی سرمايه داری بود. صنعت روسيه توسط رژيم تزاری با کشور پيوند خورده بود --رژيمی که می خواست بخصوص در توليد تجهيزات نظامی از کشورهای خارجی مستقل باشد. اما، از آنجا که روسيه فاقد شالوده ی يک سيستم بخوبی پيشرفته ی صنعتگری و مبادی اوليه جهت ايجاد يک طبقه ی «کارگران آزاد» بود، اين سرمايه داری دولتی با آنکه بعنوان رژيمی برای توليد انبوه متولد شد، اما طبقه کارگر مزدبگير بوجود نياورد. يک سيستم رعيتیِ سرمايه دارانه بود، و تا سال 1917 اثرات قوی اين ويژه گي را در اشکالی مثل شيوه ی پرداخت دستمزد، ساختمان و خوابگاه کارگری، قوانين اجتماعی و غيره حفظ نمود. کارگران روسی از اينرو نه تنها از نظر فنی عقب مانده بودند، بلکه همچنين تا حد زيادی بيسواد و بخش وسيعی از آنها مستقيم يا غيرمستقيم وابسته به روستاها بودند. در بسياری از شاخه های صنعتی، نيروی کار عمدتاً از کارگر فصلیِ دهقانی که ارتباط دائمی با شهر نداشت تشکيل شده بود. خود صنعت روسيه تا سال 1917 يک سيستم توليدی سرمايه داری آميخته با عناصر پراکنده ی فئودالی بود. کشاورزی فئودالی و صنعت سرمايه داری بدين ترتيب متقابلاً در عناصر اساسی يکديگر نفوذ کرده و در سيستمی درهم آميخته شده بودند که نه اصول اقتصاد فئودالی می توانست برآن ناظر باشد، و نه اينکه می توانست بنيادهای توسعه ی ارگانيکی برای عناصر صنعتی اش فراهم کند.

«قانون اساسی»، «حق رای» و سيستم «خودگردانی» نمی توانستند عجز تمام طبقات در دولت تزاريستی را بپوشانند. دولتی که تحت شرايط عقب ماندگی اقتصادی، روش حکومتی ببار آورد که مخلوطی از حکومت مطلقه اروپائی و حکومت استبدادی شرقی بود.

وظايف اقتصادی و سياسی انقلاب روسيه :

وظيفه ی اقتصادی انقلاب روسيه، اول، زدودن فئوداليسم ملکیِ مستور و استثمار تداوم يافته ی دهقانان بعنوان رعايا از سوی اين فئوداليسم، همراه با صنعتی کردن کشاورزی، و قراردادن آن در سطح توليد کالائی مدرن؛ دوم، ممکن ساختن آفرينش نامقيدِ طبقه ای از «کارگران آزادِ» واقعی، و رها ساختن پيشرفت صنعتی از تمام زنجيرهای فئودالی اش بود. يعنی اساساً وظايف انقلاب بورژوائی.مطالب دیگر:
📗پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی📗پاورپوینت بررسی توسعه گردشگری با مدل SWOT، مطالعه مورد روستای نسر📗پاورپوینت اصول و مفاهيم ارتباط📗تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن📗تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي📗تحقیق تابع متغير مختلط 1📗گزارش کارآموزی سيستم حسابداری📗تحقیق بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راه کارهای مناسب جهت افزایش📗تحقیق بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي (با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان📗تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان📗تحقیق سیستم های اندازه گیری فشار و پیزوالکتریک📗تحقیق مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر📗تحقیق شیوه های ساخت و تزریق قلمدان📗تحقیق تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور📗تحقیق راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در پيش دانشگاهي شهرستان جاجرم📗تحقیق پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402📗تحقیق موتورهای تک فاز📗تحقیق روغن کاری📗تحقیق بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)📗تحقیق معامله یا حق استرداد📗تحقیق مدیریت کالا📗تحقیق معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل تونل هاي معدني📗تحقیق مجموعه آموزشی، فرهنگي و تفریحی در منطقه 22 تهران📗تحقیق مجتمع تجاري آرمان📗تحقیق مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي