بررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي به

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي بهرا مشاهده می نمایید|ينه سازي آن فرمت فایل: word تعداد صفحات: 48 1. مبدلهاي دو لوله اي 2. مبدلهاي لوله مارپيچي 3. مبدلهاي لوله پوسته اي 1. مبدلهاي دو لوله اي كه به صورت U شكل ساخته مي شود يكي ازدو سيال درلولة داخلي وديگري درمجراي حلقوي بين دو لوله جريان دارند. لوله هاي ه|30017046|tqe|بررسی مبدلهاي حرارتي و دسته بندي و ساختمان آنها و مروری بر نكات مهم در طراحي كندانسوز وبررسي بهينه سازي آن

ينه سازي آنفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 48

1. مبدلهاي دو لوله اي2. مبدلهاي لوله مارپيچي3. مبدلهاي لوله پوسته اي1. مبدلهاي دو لوله ايكه به صورت U شكل ساخته مي شود يكي ازدو سيال درلولة داخلي وديگري درمجراي حلقوي بين دو لوله جريان دارند.لوله هاي هم محور به صورت مستقيم ساخته شده اند وبوسيله زانوي c ْ180 در يك انتها به هم متصل مي شوند مبدلهاي حرارتي دولوله اي درمواقعي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز كوچك باشد وبخصوص موقعي كه يكي از دوسيال گازمايع لزج ويا دبي آن كم باشد كاربرد دارند. اين مبدلها براي مواردي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز از 50 متر مربع كوچكتر است مناسب است .مبدل حرارتي به منظور انتقال انرژي حرارتي بين دو سيال در دماهاي مختلف بكار مي رود .مبدلهاي حرارتي در سيستمهاي تبريد، تهويه مطبوع ، پالايشگاهها، اتومبيلها ،صنايع توليد ،نيروگاهها، بازيابي حرارت و بسياري موارد ديگر بكار ميرود.2. مبدلهاي لوله مارپيچياز يك يا چندحلقه لولة مارپيچ تشكيل شده اند كه داخل يك محفظه قرارمي گيرند .ابتدا وانتها لوله هاي مارپيچ به لوله هاي اصلي ورودي و خروجي متصل مي شوند.جنس لوله هاي مارپيچ معمولاً فولاد كربن دار ، مس و آلياژهاي آن ، فولاد ضد زنگ و آلياژهاي نيكل مي باشد .اگرسيالات لزج باشند از لوله هاي پره دار نيز استفاده مي شوند.اين نوع مبدلها براي سطح تبادل حرارتي كمتر از m230وفشار هاي كمتر از 40 اتمسفرمناسب هستند .3. مبدلهاي لوله پوسته اياز متداولترين نوع مبدلهاي ،مبدلهاي لوله پوسته اي است كه براي انتقال حرارت مايع –مايع، مايع – سيال درحالت تبخير و مايع –سيال درحالت تقطير بكارميروند.اين مبدل ازيك پوسته وتعدادي لوله U شكل با پره هاي طولي در داخل آن تشكيل شده است وسيال سمت پوسته در امتداد وموازي لوله ها جريان دارد .لوله هاي مبدلهر مبدل لوله پوسته اي از تعداد زيادي لوله تشكيل شده است كه يك سيال در داخل وسيال ديگر درخارج آن جريان دارد . لوله ها اجزاي اساسي ومهم مبدلها مي باشند ،وسطح انتقال حرارت بين سيال جاري در درون لوله ها وسيال خارج آنرا تشكيل مي دهند .لوله ها معمولاً از نوع بدون درز كششي يا اكسيژن توليد مي شوند ولي اخيراً نوع درزدار (جوشكاري شده) نيز متداول شده است و جنس آن به نوع سيال بستگي داردو معمولاًاز فلزات، آلياژهاي فلزي و يا موادغير فلزي مانند پلاستيك ها است .اگر ضريب انتقال حرارت جابجايي سمت پوسته كم باشد از لوله هاي فين دار استفاده مي شود.قطر خارجي لوله ها استاندارد ( ، ،1، 1، 1)اينچ مي باشد .ضخامت ديواره لوله ها در واحدB.W.G اندازه گيري مي شود.اصول كلي در طراحي مبدلهاي حرارتياولين مرحله درطراحي مشخصات و فرضيات مساله مي باشد ،بطوركلي مساله خاصي كه براي طرح يك مبدل حرارتي مطرح مي گردد ممكن است حاوي اطلاعات خيلي كم از قبيل دماهاودبي ها ي دوجريان گرم و سرد بوده ويا در مقابل ،داراي اطلاعات بسيار زياد همراه با جزئيات بيشتر باشد . در مسالة مورد نظرما علاوه بر دبي هاودماهاي وسيال ،عوامل ديگري ازقبيل فشارها ودماها ي كاركردي ،افت فشارهاي مجاز، بارحرارتي لازم ، اندازه مناسب ،محدوديت وزن ، قيمت و هزينة مجاز ،مواد لازم و همچنين نوع وآرايش مبدل نيزمطرح است . با افزايش خواسته هها و قيود طراحي ،انتخاب وطرح مبدل مناسب ،مشكل تر گرديده ومبدلي كه بتواند همه شرايط را ارضا نمايداز محدوديت بيشترو تنوع كمتري برخوردار است . بر اساس مشخصات مساله و نيز تجربه ، نوع مبدل وآرايش جريانها انتخاب مي گرد .تجزيه و تحليل مبدلهاي حرارتي شامل محاسبات انتقال حرارت ،افت فشارويا تعيين ابعاد هندسي بوده و براي انجام محاسبات مربوطه ،عواملي از قبيل مشخصات سطوح وخواص هندسي انها، خواص فيزيكي سيالها ونيز مشخصات مساله لازم هستند. منظوراز مشخصات سطوح ،خواص حرارتي واصطكاك آنها مانند منحني هاي JH وfبرحسبRe مي باشد.

مطالب دیگر:
🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مانه و سملقان🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شیروان🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان علی آباد🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آق قلا🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آزادشهر🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بندر گز🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گنبد کاووس🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گرگان🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کلاله🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کردکوی🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مینودشت🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رامیان🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان املش🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آستارا🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان فومن🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان لاهیجان🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان لنگرود🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ماسال🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رشت🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رضوانشهر🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رودبار🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رودسر🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شفت🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سیاهکل🔥نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان صومعه سرا