پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي آن

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي آنرا مشاهده می نمایید|تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان سود حسابداري : از ديدگاه عملي سود حسابداري را بدينگونه تعريف كرده‌اند : تفاوت بين درآمد تحقق يافته ناشي از معامله‌هاي دوره و بهاي تاريخي منقضي شدة مربوطه ، تعريف مزبور بيانگر اين است كه |32036148|tqe|پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي آن تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان سود حسابداري : از ديدگاه عملي سود حسابداري را بدينگونه تعريف كرده‌اند : تفاوت بين درآمد تحقق يافته ناشي از معامله‌هاي دوره و بهاي تاريخي منقضي شدة مربوطه ، تعريف مزبور بيانگر اين است كه سود حسابداري داراي پنج ويژگي مي‌باشد : 1ـ سود حسابداري مبتني بر معامله‌هاي واقعي است كه شركت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش كالاها يا خدمات با هزينه‌هاي لازم براي انجام دادن اين فروش ، بدست مي‌آيد . برحسب سنت ، حرفة حسابداري براي محاسبة سود از روش معاملاتي استفاده كرده است ، اين معاملات مي‌تواند درون سازماني يا برون سازماني باشد . 2ـ سود حسابداري برمبناي فرض دورة‌ زماني ، به عنوان يك امري بديهي ، ‌ قراردارد و به عملكرد مالي شركت در طي يك دورة زماني مشخص اشاره دارد . 3ـ سود حسابداري كه به مبناي اصل تحقق درآمد قراردارد ، ايجاب مي‌كند تا درآمد تعريف شود ، آن را اندازه‌گيري و شناسايي ( ثبت ) نمود . به طوركلي ، اصل تحقق درآمد معيار يا آزموني است براي شناسايي ( ثبت ) درآمد و در نتيجه شناسايي ( ثبت ) سود . 4ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه بهاي جاري را برحسب بهاي تاريخي اندازه‌گيري كرد يعني بايد اصل بهاي تاريخي را به صورت دقيق رعايت نمود . يك دارايي برمبناي بهاي تمام شده ( بهاي خريد ) ثبت مي‌شود تا زماني كه فروش تحقق يابد ، و در آن زمان هر نوع تغييري در ارزش شناسايي ( ثبت ) مي‌شود . از اين رو هزينه‌هاي جاري عبارتند از دارايي‌هاي منقضي شده يا بهاي تمام شده اقلام خريداري كه منقضي شده‌اند . 5ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه درآمدهاي تحقق يافته دوره ، ‌ در رابطه با هزينه‌هاي مربوط ، مناسب يا ذيربط مورد توجه قرار گيرند . از اين رو سود حسابداري بر مبناي اصل تطابق قراردارد . نظريات پيرامون سود : سه نظريه اصلي در زمينه سود وجوددارد : 1 ـ نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها 2 ـ نظريه درآمد و هزينه 3 ـ نظريه استقلال‌تر از نامه و سود و زيان نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها : اين نظريه كه ديدگاه‌ ترازنامه‌اي يا نگهداري سرمايه ثابت نيز ناميده مي‌شود براين مبنا استوار است كه درآمد و هزينه فقط در نتيجه تغيير دارايي‌ها و بدهي‌ها ايجاد مي‌گردد . درآمد ، افزايش در دارايي‌ها و كاهش در بدهي‌ها و هزينه ، ‌كاهش در دارايي‌ها و افزايش در بدهي‌هاست . نظريه درآمد و هزينه : اين نظريه كه ديدگاه سود و زياني يا تطابق نيز ناميده مي‌شود . براين مبنا استوار است كه سود فقط اختلاف بين درآمد در يك دوره و هزينه‌هاي كه موجب كسب آن درآمد‌ها شده است ، مي‌باشد . لذا تطابق به عنوان اساسي‌ترين جريان اندازه‌گيري است كه شامل دو مرحله است : 1ـ تشخيص درآمد براساس معيارهاي خاص 2ـ تشخيص هزينه از طريق رابطه علت و معلول ،

مطالب دیگر:
ترجمه و تفسير آيات سوره نساءبررسي مساجد ايراني و انواع آنها و بررسي تقدس و تناسخ در معماري مذهبي و تطهير در مسجدتقويم تاريخ اسلام (مروري بر وقايع تاريخي اسلام در تقويم)بررسي ماست و ماست کم چرب و بررسي تكنولوژي توليد ماست كم چرببررسي انواع عايقکاري رطوبت ساختمان و مزيت و کاربرد و قابليتهاي هريکبررسي هنر مينيمال و مفهومي و سازه هاي نوين و تنديس‌هاي انتزاعي و مروري بر آثار و هنرمندان اينبررسي لوله هاي حرارتي و کاربرد و ساختار و نحوه کارکرد آنهابررسي تنش و تعريف و محاسبه آنبررسي زن و جايگاه او و نگاه قرآن به زن و مروري بر مسئله حجابررسي هورمونها تنظيم كننده هاي رشد گياهي و بررسي اثرات و نقش آنهابررسي طرح توسعه و ارتقاء شبكه ارتباطي و امنيت شبکه و بررسي انواع ديواره هاي آتشبررسي توصيه هاي تبليغي قرآن به پيامبر اسلام (توصيه هاي فردي، خانواده، اجتماعي)آشنايي ب دستگاه تبريد و اصول آن و بررسي چگونگي کار تبريد و كار دستگاه تهويه مطبوعبررسي روشهاي رطوبت زني و رطوبت گيري هوا و سيستمهاي تهويه مطبوع و بررسي عيوب و اجزا آنهابررسي روند رو به رشد صنايع پتروشيمي ايران و توليد الياف مصنوعي و طرح احداث واحدهاي توليديبررسي توربوشارژرها و اصول و اجزا و محدوديتهاي آنهابررسي ورزش تنيس روي ميز و تاريخچه و ابزار و تکنيکهاي آنمعرفي طرح کارافريني توليد به ليمو، و خيارشور و شرايط و توجيه اقتصادي آنبررسي توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چينبررسي ورزش تنيس روي ميز(پينگ پنگ) و پيشينه و ابزار و قواعد آنآشنايي با تهاجم فرهنگي عوامل آن و بررسي راهها و روشهاي مقابله با تهاجم فرهنگيبررسي تنوع در اکو سيستم هاي زيستي و ارزش و حفاظت از آنبررسي ورزش تنيس و تاريخچه و مهارتها و قوانين آن و مروري بر تغذيه و پيشگيري از آسيت ها در اين ورزمعرفي طرح توليد صندلي پلاستيکي و زمين و ساختمان و انرژي وتاسيسات مورد نياز و بررسي اقتصادي و محاسبررسي طرح توليد قطعات با استفاده از ضايعات شيشه در دو لايه