مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقیرا مشاهده می نمایید|دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، در قالب word و در 461 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: موضوعات حقوقی ابطال تقسیم نامهتأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشهتوقیف عملیات اجراییتخلیهر|34019333|tqe|گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی, گزارش کار اخذ پروانه وکالت,گزارش کار مشاوره حقوقی,گزارش کار مشاوران حقوقی,گزارش کار کارآموزی حقوقی,دانلود گزارش کار کارآموزی حقوقی,گزارش کارآموزی حقوقی,دانلود گزارش کارآموزی حقوقی

دانلود مجموعه کامل گزارش کارهای دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی،در قالب word و در 461 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: موضوعات حقوقی ابطال تقسیم نامهتأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشهتوقیف عملیات اجراییتخلیهرفع تصرفابطال قراردادتعدیل اجاره بهاابطال قولنامهابطال مبایعه نامهصحت معاملهاثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثلاثبات عقد بیعفسخ معاملهتحویل زمینمطالبه وجهتقسیم ترکهتجدیدنظر از رای شورامطالبه حق بیمه عمراعتراض ثابتاعتراض ثابتواخواهیاعتراض بر ثبتخلع یدقلع و قمعتغییر نامابطال آراءاصلاح شناسنامهتخلیه به لحاظ انتقال به غیرالزام به تنظیم سندانجام تعهدتقسیم ترکهابطال قولنامه، اثبات عقد بیع
فصل دوم: موضوعات خانواده استرداد جهیزیهفسخ نکاححکم تمکینتقلیل اقساط مهریهواخواهیملاقات فرزندمطالبه اجرة المثلمطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدیتجدید نظرخواهیاسترداد جهیزیهطلاقافزایش اجاره بهااثبات نسبتعیین تکلیفتهی ولد و اثبات نسبثبت واقعه ازدواج
فصل سوم:‌ موضوعات اطفالتصادف منجر به فوتایراد ضرب و شتمایراد ضرب عمدیرابطه نا مشروعقتل غیرعمدی
فصل چهارم:‌ موضوعات اجرای احکام مدنیفسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقهخلع ید و قلع و قمع بنای احداثیمطالبه سهم الارثالزام به ثبت نکاحخلع ید یک باب مغازهالزام به تنظیم سندالزام به تنظیم سندخلع ید و مطالبه اجرة المثلالزام به تنظیم سندمطالبه مهریهاثبات مالکیتمطالبه وجه
فصل پنجم: موضوعات دادگاه تجدید نظر زنان غیرمحضرتغییر کاربریتصرف عدوانیتصرف عدوانیایراد ضرب عمدیتخریب و تصرف عدوانیشرکت در نزاع دسته جمعیقتل غیرعمدیممانعت از حقتظاهر به وکالتچک بلامحلشرب خمرجعل مهر شرکتجعل سندفروش مال غیرانتقال منافع مال غیرتهدید و فحاشیاعساراز محکوم به
فصل ششم: موضوعات دادگاه جزائیمصرف مشروبات الکلیتخفیف مجازاتخیانت در امانتاخلال در نظم عمومیممانعت از ورود بازرسانبی مبالاتی در امور حفاریحفاری غیرمجازقوادیتخریب محصول کشاورزیعدم ثبت واقعه ازدواجترک انفاقفک پلمپکلاهبرداریکلاهبردار (فروش مال غیر)فروش مال غیررابطه نامشروعرابطه نامشروعرابطه نامشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیسخیانت در امانتتصرف عدوانیتحصیل مال مسروقهمشارکت در ایراد صدمه
فصل هفتم: موضوعات اجرای کیفریفراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودیجریمه دار نمودن عفت عمومیممانعت از حقتصادفتخفیف مجازاتتهیه و ساخت مشروبات الکلیخیانت در امانتخیانت در امانتافتراءاعتیادفحاشیکیف قاپیاستفاده غیر مجاز از برقسرقتسرقتسرقتایراد ضرب غیر عمدیواخواهی

مقدمه:این مجموعه شامل تلاش و کوشش مستمر اینجانب در شش ماه دوره کار آموزی مشاوره حقوقی می باشد که حاوی مطالبی به شرح ذیل می باشد:
فصل اول: موضوعات حقوقی شامل 39 گزارشفصل دوم:‌ موضوعات خانواده شامل 16 گزارش
فصل سوم: موضوعات اطفال شامل 5 گزارش
فصل چهارم: موضوعات اجرای احکام مدنی شامل 12 گزارش
فصل پنجم: موضوعات دادگاه تجدیدنظر شامل 18 گزارش
فصل ششم: موضوعت دادگاه کیفری شامل 22 گزارش
فصل هفتم: موضوعات اجرای احکام کیفری شامل 18 گزارش

و هر یک از گزارشات دارای:1- اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته
2- گردشگاه پرونده در دادسرا و دادگاه ها
3- نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی
4- رای دادگاه همراه با شماره دادنامه و کلاسه پرونده
5- نظریه کار آموز


به هر یک از عنوان های فوق به این نحو می باشد که در اول گزارش، اسامی طرفین اصحاب دعوی و موضوع یا خواسته ذکر شده و بعد مطاالب و اظهارات اصحاب دعوی و گواهان در دادسرا و دادگاه بطور خلاصه و مفید عنوان شده و رای دادگاه ها و نظریات کارشناس و یا پزشکی قانونی عیناً ذکر شده و در پایان گزارش نظریه کار آموز که برگرفته از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء و وحدت رویه می باشد، بیان شده و هیچ خرده گیری بر قضات محترم دادگاه ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که علی الواقع جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند،‌ نمی باشد.


مطالب دیگر:
🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انگیزه در مدیریت🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اندازه گیری و مدیریت عملکرد فرایند🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انبرک های نوری🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی امنیت در سیستم عامل لینوکس🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی امامت در قرآن🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی الگوريتم هاي مسير يابي🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی الگوریتم کلونی زنبور عسل🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اقتصاد نفت🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اعتياد زنان و نابساماني خانواده🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اعتیاد کار🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اعتبارات اسنادی🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اصول مالیات و عوامل آن🔗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس هفتم عربی 2 دبیرستان🔗پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس نهم عربی 2 دبیرستان🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اشتراك حجاب در اديان ابراهيمي🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اسید و خطرات آن🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی استاندارد و استاندارد کردن🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اخلاق و نقش آن در زندگی فردی🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اثر آلودگی هوا روی کیفیت زندگی🔗تحقیق درباره بررسی و ارزیابی مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتري🔗تحقیق درباره بررسی نگاهی به بحران آب در استان قم با تاکید بر بخش کشاورزی🔗تحقیق درباره بررسی نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري و بانکها در رشد و توسعه اقتصادي🔗تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه معیارهای اجتماعی در تحقق پذیری مرمت بافت های باارزش تاریخی🔗تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه‌ اقتصاد مقاومتی🔗تحقیق درباره بررسی نقش و تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي