کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل کارآموزی مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزیرا مشاهده می نمایید|دانلود گزارش کارآموزی با موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی، در قالب word و در 182 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فهرست گزارش هارديف‌ موضوع‌ گزارش‌1 گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگي‌ منجر به‌ جرح‌ غيرعمد|35009256|tqe|کارآموزی, مجموعه‌, گزارشات‌, جلسات‌, دادگاههاي‌, حقوقي‌, و, جزائي‌, (كيفري‌), دوره‌, هيجده‌, ماهه‌, كارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی با موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههاي‌ حقوقي‌ و جزائي‌ (كيفري‌) دوره‌ هيجده‌ ماهه‌ كارآموزی،در قالب word و در 182 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فهرست گزارش هارديف‌ موضوع‌ گزارش‌1 گزارش‌ اول‌ تصادف‌ رانندگي‌ منجر به‌ جرح‌ غيرعمد و ايراد(كيفري‌)بدني‌ غيرعمدي‌2 گزارش‌ دوم‌ مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد (حقوقي‌)3 گزارش‌ سوم‌ تخريب‌ عمدي‌ - تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأمورين‌ دولتي‌ - (كيفري‌) مشاركت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ - تيراندازي‌ و...4 گزارش‌ چهارم‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ 50 ميليون‌ ريال‌ (كيفري‌)5 گزارش‌ پنجم‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و (حقوقي‌) اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌6 گزارش‌ ششم‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ - صيد غيرمجاز ميگو (كيفري‌)7 گزارش‌ هفتم‌ حمل‌ مشروبات‌ الكلي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و (كيفري‌) پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌8 گزارش‌ هشتم‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق (حقوقي‌) توافقي‌9 گزارش‌ نهم‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار (كيفري‌)10 گزارش‌ دهم‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (كيفري‌)11 گزارش‌ يازدهم‌ تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمكين‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ (حقوقي‌) به‌ منزل‌ مشترك‌12 گزارش‌ دوازدهم‌ حضانت‌ فرزندان‌ (حقوقي‌) 13 گزارش‌ سيزدهم‌ شرب‌ خمر - ايجاد مزاحمت‌ - تخريب‌ (كيفري‌)14 گزارش‌ چهاردهم‌ فرزند خواندگي‌ (حقوقي‌)15 گزارش‌ پانزدهم‌ تخليه‌ و تحويل‌ عين‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضاي‌ مدت‌ (حقوقي‌)16 گزارش‌ شانزدهم‌ سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌ (كيفري‌)17 گزارش‌ هفدهم‌ ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ (حقوقي‌)18 گزارش‌ هجدهم‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور حكم‌ حجر (حقوقي‌)19 گزارش‌ نوزدهم‌ خيانت‌ در امانت‌ - سرقت‌ (كيفري‌)20 گزارش‌ بيستم‌ تحصيل‌ مال‌ از طريق‌ نامشروع‌ (كيفري‌)21 گزارش‌ بيست‌ويكم‌ الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند (حقوقي‌) رسمي‌ يك‌ دستگاه‌ خودرو پرايد22 گزارش‌ بيست‌ودوم‌ تهديد، ايجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدي‌ (كيفري‌)23 گزارش‌بيست‌وسوم‌ مطالبه‌ نفقه‌ ايام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ ميليون‌ ريال‌ (حقوقي‌)24 گزارش‌بيست‌وچهارم‌ تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ يك‌ (حقوقي‌) قطعه‌ زمين‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاك‌ 294125 گزارش‌بيست‌وپنجم‌ ترك‌ نفقه‌ - ازدواج‌ مجدد (كيفري‌)26 گزارش‌بيست‌وششم‌ تعديل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌ (حقوقي‌)27 گزارش‌بيست‌وهفتم‌ مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد ميليون‌ ريال‌ (حقوقي‌)28 گزارش‌بيست‌وهشتم‌ خريد و نگهداري‌ 113 عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجيزك‌ (كيفري‌) و اعتياد به‌ ترياك‌29 گزارش‌بيست‌ونهم‌ اعاده‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و مطالبه‌ آن‌ (حقوقي‌)30 گزارش‌ سي‌ام‌ درگيري‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومي‌ و شرب‌ خمر (كيفري‌)31 گزارش‌ سي‌ و يكم‌ خريد و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌ (كيفري‌)32 گزارش‌ سي‌ و دوم‌ تقاضاي‌ ضدور گواهي‌ انحصار وراثت‌ (حقوقي‌)33 گزارش‌ سي‌ و سوم‌ قدرت‌ نمايي‌ با اسلحه‌ جنگي‌ كلاشينكف‌ (كيفري‌)34 گزارش‌ سي‌ و چهارم‌ حمل‌ و نگهداري‌ شيره‌ ترياك‌ و اعتياد به‌ شيره‌ ترياك‌ (كيفري‌)35 گزارش‌ سي‌ و پنجم‌ تقاضاي‌ صدور گواهي‌ رشد (حقوقي‌)36 گزارش‌ سي‌ و ششم‌ خريد و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (كيفري‌)


مطالب دیگر:
طرح لایه باز کارت ویزیت محصولات گیاهی به عربیمقاله نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنهاتحقیق درباره سلطنت مظفرالدین شاهتحقیق درباره علل حمله مغول به سرزمین های اسلامیمقاله روشهای تمرینی متنوع کاربردی در مدرسهتحقیق و مقاله درباره کمر دردتحقیق درباره قوانین فوتسالتحقیق درباره بوقلمون و جوجه کشی بوقلمونتحقیق درباره اقتصاد زعفرانتحقیق درباره آب و کشاورزی تعداد صفحه 48تحقیق درباره اکولوژی گیاهان زراعی دارای 103 صفحه در قالب WORDتحقیق درباره سورئالیسم در قالب 15 صفحهتحقیق درباره موسیقی دوره قاجاریهتحقیق درباره سلسله زندیه در 32 صفحهتحقیق درباره خوارزمشاهیانپاورپوینت کنترل کیفی آزمایشگاه میکروب شناسیمقاله درباره انسان شناسی صدرالمتالهینتحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیانتحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ)پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎تحقیق امام صادق (ع) و پزشکیآموزش صفر تا 100 بورستحقیق هیسوسول ها، مفهوم ها و تعریف های خاکپاورپوینت ایستادن و راه رفتن 12 اسلایدتحقیق درباره رشد عقلانی و حقوق جنایی