تحقیق مبدل هاي حرارتي، دسته بندي و ساختمان آن ها

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق مبدل هاي حرارتي، دسته بندي و ساختمان آن هارا مشاهده می نمایید|دانلود تحقیق با موضوع مبدل هاي حرارتي، دسته بندي و ساختمان آن ها، در قالب word قابل ویرایش و در 42 صفحه. توضیحات: 1. مبدلهاي دو لوله اي كه به صورت U شكل ساخته مي شود يكي ازدو سيال درلولة داخلي وديگري درمجراي حلقوي بين دو لوله جريان دارند. لوله هاي هم|35019431|tqe|مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها تحقیق مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها ,مبدلهاي حرارتي ,دانلود مبدلهاي حرارتي دسته بندي و ساختمان انها ,دانلود تحقیق مبدلهاي حرارتي ,دانلود مبدلهاي حرارتي

دانلود تحقیق با موضوع مبدل هاي حرارتي، دسته بندي و ساختمان آن ها،در قالب word قابل ویرایش و در 42 صفحه.

توضیحات:1. مبدلهاي دو لوله اي كه به صورت U شكل ساخته مي شود يكي ازدو سيال درلولة داخلي وديگري درمجراي حلقوي بين دو لوله جريان دارند. لوله هاي هم محور به صورت مستقيم ساخته شده اند وبوسيله زانوي c ْ180 در يك انتها به هم متصل مي شوند مبدلهاي حرارتي دولوله اي درمواقعي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز كوچك باشد وبخصوص موقعي كه يكي از دوسيال گازمايع لزج ويا دبي آن كم باشد كاربرد دارند. اين مبدلها براي مواردي كه سطح تبادل حرارت مورد نياز از 50 متر مربع كوچكتر است مناسب است .مبدل حرارتي به منظور انتقال انرژي حرارتي بين دو سيال در دماهاي مختلف بكار مي رود .مبدلهاي حرارتي در سيستمهاي تبريد، تهويه مطبوع ، پالايشگاهها، اتومبيلها ،صنايع توليد ،نيروگاهها، بازيابي حرارت و بسياري موارد ديگر بكار ميرود.2. مبدلهاي لوله مارپيچي از يك يا چندحلقه لولة مارپيچ تشكيل شده اند كه داخل يك محفظه قرارمي گيرند .ابتدا وانتها لوله هاي مارپيچ به لوله هاي اصلي ورودي و خروجي متصل مي شوند.جنس لوله هاي مارپيچ معمولاً فولاد كربن دار ، مس و آلياژهاي آن ، فولاد ضد زنگ و آلياژهاي نيكل مي باشد .و...