تحقیق عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیره تحصیل کرده

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تحقیق عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیره تحصیل کردهرا مشاهده می نمایید|توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصیل کرده، در قالب doc و در 80 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق: مطالعه منابع تحقيق، از دو جهت براي ما مفيد ميباشد. اول آنکه در مي يابيم چه افرادي قبل از |35027199|tqe|تحقیق عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصیل کرده,مبانی نظری عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصیل کرده,جزوه عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصیل کرده,پاورپوینت عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصیل کرده,پایان نامه عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصی,,,

توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع عملکرد مدیران تحصیل کرده وغیره تحصیل کرده،در قالب doc و در 80 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق:
مطالعه منابع تحقيق، از دو جهت براي ما مفيد ميباشد. اول آنکه در مي يابيم چه افرادي قبل از ما، به موضوعاتي شبيه به موضوع ما پرداخته اند و نتايجي که آنها بدست آورده اند چه بوده است؟
دوم اينکه مشاهده طراحي که آنها براي تحقيق پيموده اند، راهنماي خوبي براي طي مراحل تحقيق ما ميباشد.
اينک به بيان خلاصه تحقيق 2 تن از دانشجويان کارشناسي ارشد که موضوعاتي شبيه موضوع اينجانب داشته اند، مي پردازيم.
آقاي حبيب الله کاظمي در تحقيقي تحت عنوان «مقايسه وظايف تئوريک و سازماني مدير با عملکرد آن در دبيرستان از ديدگاه دبيران دبيرستان هاي تهران»، با ارائه 3 فرضيه تحقيق خويش را شروع کرده است.
فرضيه هاي وي به قرار زيرند:
1- عملکرد مديران با اصول تئوريک مطرح شده به وسيله متخصصين مديريت مطابقت دارد.
2- تطبيق بين اصول مديريت و شرح وظايف مديران به صورت عملکرد در همه زمينه هاي يازده گانه اصول مديريت آموزشي يکسان نميباشد.
3- عملکرد مديران با شرح وظايف تدوين شده به وسيله شوراي عالي آموزش و پرورش مطابقت دارد.
وي از 7 منطقه تهران، 14 دبيرستان را به صورت تصادفي انتخاب نموده و از بين دبيرستان ها 1400 نفر را به صورت تصادفي انتخاب کرده است.
و . . .

فهرست مطالب:سير تحول مديريت
نظريه كلاسيك مديريت
نظريه مديريت علمي
نظريه مديريت اداري
نظريه بوروکراسي
مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت
مکتب روابط انساني
تئوري علم مديريت
نگرش سيستمي
مديريت اقتضائي
تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي
تعاريف مديريت
ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت
مهارت مورد نياز مديران
عوامل موثر در موفقيت مديران
ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران
عوامل موثر در اثر بخشي سازمان
وظايف مديران
برنامه ريزي
انواع برنامه ريزي
مراحل عمده برنامه ريزي
برنامه ريزي موثر
سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني
نظارت و كنترل
هدايت و رهبري
سلسله مراتب نيازها
انگيزش و رفتار
بهداشت رواني
تئوري x و y
نظريه گروهاي انساني
مطالعات در مورد نظريه رهبري
سيستم مديريت ليكرت
رهبري اقتضايي
رهبري موفق
همگاني و رهبري
رهبري مبتني بر عشق و محبت
مديريت مشاركتي
شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت
مزاياي مشاركت
برنامه ريزي و اجراي تغيير
فرآيند ايجاد تغيير
خلاقيت و نوآوري
فرآيند خلاقيت
ويژگي افراد خلاق
موانع خلاقيت
استراتژي نوآوري
روابط انساني
روابط انساني در مدرسه
شاخص روابط انساني مطلوب
عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان

منابع دارد