ميزان-علاقه-دختران-و-پسران-جوان-به-دروس-و-مطالعه-24-ص

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ميزان-علاقه-دختران-و-پسران-جوان-به-دروس-و-مطالعه-24-صرا مشاهده می نمایید|نام فایل : فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 363 کیلوبایت مقدمه: تعليم و تربيت آدمي كاري پرارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعي و نهايي آن نسبتاً دير آشكار ميشود و آدميت انسان به چگونگي تربيتش بستگي دارد. موفقيت و به هدف رسيدن براي هر انس|50547363|tqe|

نام فایل :


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 19


حجم : 363 کیلوبایتمقدمه:
تعليم و تربيت آدمي كاري پرارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعي و نهايي آن نسبتاً دير آشكار مي‌شود و آدميت انسان به چگونگي تربيتش بستگي دارد. موفقيت و به هدف رسيدن براي هر انساني بهترين و مهمترين مسئله اي است كه در زندگي وي حادث مي شود و پيشرفت او نيز بستگي به تلاش و كوشش وي دارد. اگر در شرايط مناسب پرورش يابد به خيل نيكان مي‌پيوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا كه از حد حيوان نيز فروتر رود.
مفهوم كلي آموزش و پرورش فراهم نمودن زمينه‌ها و عوامل مناسب و مساعد براي به فعاليت رساندن و شكوفا نمودن همة استعدادهاي بالقوة انسان و حركت تكاملي او بسوي هدف مطلوب بوسيله برنامه سنجيده و حساب شده است. و در اين زمينه جنسيت افراد (دختر يا پسر بودن) هيچ تفاوتي ندارد. چرا كه در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را يكسان آفريده و هيچ‌كس بر هيچ‌كس برتر نيست مگر به تقوي از نظر استعداد نيز دختران و پسران در يك سطح خلق شده‌اند و تفاوت ميان آنها از نظر پيشرفت‌هاي گوناگون علمي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... بر اساس تلاش و كوشش‌هاي هر دسته مي‌باشد.
بر اين اساس دانستن آماري از توانايي‌ها و استعدادهاي دختران و پسران و اينكه در هر جامعه‌اي گرايش دختران به چه دروس و يا علومي بيشتر و توانايي و استعداد آنها در چه زمينه‌اي بيشتر است و يا پسران بيشتر علاقه‌مند به چه كارها و تخصص‌هايي هستند مي‌تواند كمك بسيار زيادي براي توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش براي نيل به مقصد بزرگ يكي از وسايل به شمار مي‌رود.
بيان مسئله و ضرورت تحقيق:
ما در كشوري به سر مي‌بريم كه براي نيل به استقلال و پيشرفت همه جانبه در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي به شخصيت‌هاي رشد يافته و دلهاي بيدار و مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است. و اين جز از طريق دانستن آمارهاي دقيق و در دست داشتن ميزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصيل مي‌باشد. از اين جهت بر آن شديم كه موضوع تحقيق خود را ميزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصيل انتخاب كرده و پروژه را با بيان فرض علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد مورد بررسي قرار دهيم.
روشهاي اجرا: جمع‌آوري داده‌ها
به دليل مشكلات فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولي‌ترين ابزاري هستند كه در امر آمار و تحقيق مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد. براي تهيه بايد فهرست كليه هدفهاي پژوهشي كه پرسشنامه به خاطر آنها اجرا مي‌‌شود مهيا كرد و سپس براي هر هدف سئوالاتي تهيه و پرسشنامه تنظيم شود. كه در اين تحقيق حاضر براي اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد پرسشنامه‌اي با 10 سئوال طرح شده است. اين پرسشنامه بين 25 دختر در سطح دبيرستان و 25 پسر نيز در همين سطح توزيع شده‌است. پرسشنامه پسران در يكي از دبيرستان‌هاي نمونه‌ها بصورت تصادفي انتخاب و توزيع شد. پرسشنامه دختران نيز به همين طريق توزيع و سپس جمع‌آوري گرديد.
تجزيه و تحليل داده‌ها:
در اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها. ابتدا جدول فراواني براي هر يك از سئوالات پرسشنامه نمودار ميله‌اي براي هر يك از سئوالات، نمودار چندبر فراواني براي هر سئوال، تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري براي هر سئوال انجام شده است. (در نمودارها دختران مشكي و پسران آبي) رنگ نمودار.
ارزيابي مشكلات:
در انجام اين تحقيق آماري متأسفانه با مشكلاتي رو به رو بوديم از جمله براي توزيع پرسشنامه‌ها در مدارس به ما اجازة انجام چنين كاري داده نمي‌شد لذا مجبور شديم از خود دانش‌آموزان و بطور مخفي كمك گرفته، در نتيجه موفق به توضيح و تشريح مسئله براي دانش‌آموزان نبوديم. دوم اينكه متأسفانه به دليل اينكه امر تحقيق در هر موردي در كشور ما هنوز تازه مي‌باشد خيلي از دانش‌آموزان موضوع را جدي نگرفته و پاسخ‌هاي دقيق نمي‌دهند. در ضمن به دلايل محدوديت‌هاي مالي و ... از تعداد كمي پرسشنامه (50عدد) استفاده شده كه نمونه كوچكي مي‌باشد و براي جواب دقيق گرفتن نمي‌تواند كافي باشد.
-توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال يك:
الف) با توجه به نمودارها پسران علاقة بيشتري نسبت به كسب درآمد از طريق تحصيلات نسبت به دختران دارند.
ب) با توجه به نمودارها در حد بيشتري از پسران نسبت به دختران انگيزة تحصيل را علاقه مي‌دانند.
ج) با توجه به نمودارها انگيزة دختران از تحصيل به ميزان چشمگيري كسب موقعيت اجتماعي است و درصد كمتري از پسران به اين امر توجه دارند.
نتيجه گيري: بطور كلي با مقايسة سه نمودار فوق درصد بيشتري از پسران انگيزة تحصيل را كسب درآمد و دختران كسب موقعيت اجتماعي مي‌دانند.
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال دو:
الف‌) با توجه به نمودارها دختران بيشتر از پسرها تحصيل را ارزش محسوب مي‌كنند.
ب) در نمودارهاي اين قسمت هم ارزش محسوب نشدن تحصيل بيشتر متعلق به پسران است.
نتيجه‌گيري:
بطور كلي با مقايسة 3 نمودار فوق در هر دو گروه دختران و پسران تحصيل ارزش محسوب مي‌‌شود فقط ا ين عقيده در ميان دختران بيشتر است.
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال سه:
الف) با توجه به نمودارها درصد بيشتري از دختران معتقد به افزايش پيشرفت تحصيلي در ميان خود هستند.
ب) با توجه به نمودارها پسران بيشتر از دختران با اين نظريه مخالف هستند.
...مطالب دیگر:
ارزیابی و مدیریت عوامل خطرزای سلامتارزيابی کارائی نرم افزار با بهره گيری از مدلهای رسمیارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشيارزيابي با رويكرد توانمندسازي كاركنانارزيابي برنامه هاي انتقال دانشارزيابي سريع بهداشتي در جمعيتهاي پناهنده و آوارگانارزيابي سود و زيان در پژوهش هاي پزشكيارزيابي سود و زيانارزيابي عملكرد دانشگاه ها در موضوعات مرتبط با وظايف معاونت پشتيبانيارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPSارزيابي و صدور اختياراتارزيابي و مديريت مخاطرات رهاسازي محصولات دست ورزي شده ژنتيكيارکرد یا رسالت اصلی دانشگاه آزاد اسلامـی در رابطه با نمازارگونومی و نوبت های کاریارگونومیاز سقيفه تا قتل عثماناز شغل خود لذت ببریداز طبقه 27 به بعدازدواجازدیاد گیاه ازطریق کشت بافتاساسنامه شبکه پزشکی مولکولی کشوراسباب ممرضهاسپکتروفتومتر در بیوشیمی 2اسپکتروفتومتر در بیوشیمیاسپم و فیلترکردن عمومی آن با استفاده از روش Naïve Bayesian