برنامه عملیاتی چهار ساله آموزش و استقرار اعتباربخشی روشها

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل برنامه عملیاتی چهار ساله آموزش و استقرار اعتباربخشی روشهارا مشاهده می نمایید|حجم فایل : 612.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 22 1397-1394 در هزاره سوم افزايش مستمر آگاهي و دانش جامعه درحوزه سلامت و تقاضاي روز افزون استفاده از مواد غذايي ارگانيك و عاري از آلاينده هاي فلزي، سموم قارچي و دفع آفات نباتي و همچنین نیاز |50684984|tqe|

حجم فایل : 612.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22

1397-1394 در هزاره سوم افزايش مستمر آگاهي و دانش جامعه درحوزه سلامت و تقاضاي روز افزون استفاده از مواد غذايي ارگانيك و عاري از آلاينده هاي فلزي، سموم قارچي و دفع آفات نباتي و همچنین نیاز کنترل کیفیت فراورده های دارویی، نظامهاي سلامت را با چالش هاي متعددي مواجه نموده است كه بدون شك يكي از مهم ترين عوامل چالش زا تضمین ايمني و سلامت فراورده هاست كه ارتقاي مستمر كنترل كيفيت مواد غذايي و دارویی مي تواند پاسخگوي اين امر مهم باشد.
بدين لحاظ اداره كل آزمايشگاه مرجع كنترل کیفی سازمان غذا و دارو کشور بر اساس وظايف حاكميتي و به منظور تامین ايمني و سلامت جامعه، آموزش اعتبار بخشي آزمونهاي كنترل كيفي مواد خوراكي،آشاميدني، آرایشی، بهداشتی و دارویی و همچنین استقرار آن در آزمایشگاههای معاونت هاي غذا و دارو کشور جهت ارزيابي صحيح و دقيق نتایج صادره ، اقدام به تدوین برنامه عملیاتی نموده است.
بديهي است اجراي آموزش و استقرار اعتبار بخشي با تدوين برنامه عملياتي صحيح و دقيق مبتني بر اهداف تعيين شده و پيش بيني منابع امكان پذير خواهد بود. دکتر حسین رستگار
مدیر کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو مقدمه: مطابق آمار بدست آمده در دهمین نشست مدیران آزمایشگاهها
بوشهر اسفند 93 مطابق آمار بدست آمده در دهمین نشست مدیران آزمایشگاهها
بوشهر اسفند 93 7 System Suitability Sample Validation Method Analyst Calibration Pump Detector Injector Data System 2015 الزامات پيش نياز برآورد
شاخصهاي اعتبار بخشي: بکارگیری سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی(LIMS)
تامين و كاليبراسيون تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي
تامين خدمات سرويس و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي
تامين مواد و استانداردهاي كاري مطابق با دستور العملهاي تضمين كيفيت آزمايشگاهي
تامين نمونه هاي بين المللي كنترل عملكرد آزمون
توانمند سازي نيروي تخصصي آزمايشگاهي
استقرار سيستم مديريت رديابي داده و اطلاعات آزمون دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد اعتبار بخشي نتايج آزمونهاي كنترل كيفي در حوزه آزمايشگاه هاي كنترل كيفي غذا و دارو
شاخص ها:
رتبه كسب شده از تست حرفه اي مربوط به روشهاي اعتباردهي شده
تعداد روشهاي اعتبار دهي شده نسبت به سال مبناء
درصد ميزان انطباق با الزامات چك ليست GLP آزمايشگاهي كد مدرك:(QA.Form… )

اعضاي كارگروه كشوري اعتبار بخشي

آقاي دكتر حسين رستگار – مدير كل آزمايشگاههاي مرجع - رييس كارگروه
آقاي رضا زاده دباغ – رييس آزمايشگاه اهواز – دبير كارگروه
آقاي دكتر فرزاد كبارفرد – عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
آقاي مهندس محمدحسين اصفهاني زاده - رييس آزمايشگاه مازندران
خانم مهندس ثريا مهجوريان – مسوول تضمين كيفيت آزمايشگاههاي مرجع
خانم مهن...